Groppalli’nin dâhili laboratuvarı, modern ısı kazanlarında yanma ürünlerinin tahliyesini ve hava beslemesini sağlayan baca sistemi parçalarının özelliklerini ve performanslarını test etmek için teknolojik açıdan gelişmiş test makineleri ve aletler ile donatılmıştır.

Groppalli mühendisleri, deneysel testler gerçekleştirerek yeni prototipler geliştiriyor ve şirket ürünlerinin Avrupa standartlarının ve uyumlaştırılmış ulusal standartların gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamaktadır.


Laboratuvarda farklı makinelerle donatılan çeşitli test odaları bulunmaktadır:

Rüzgâr tüneli odasıHava koşullarının dikey ve yatay terminaller üzerindeki etkisinin incelenmesi için rüzgâr jeneratörünün, yağmur jeneratörünün ve özel numune masasının bulunduğu yerdir. Burada terminallerin aerodinamik davranışlarını, yağmur suyu girişini ve rüzgârlı ve rüzgârsız havada akış dirençlerini inceliyoruz ve çekilen yanma gazlarının devridaimini izleyici gazla takip edilmektedir. Rüzgâr tünelinde ayrıca müşterinin ısı kazanlarının Groppalli’nin egzoz gazı/hava giriş boruları ile birlikte kurulumuna olanak tanıyan braketler ve hidrolik bağlantılar yer almaktadır: Böylece kazanların rüzgârın farklı yönlerde ve şiddetlerde olduğu durumlardaki yanma parametreleri kontrol edilebilmektedir.

İklim odasında yatay ve dikey terminallerin düşük sıcaklıklardaki dirençleri edilmektedir.

Donanımlı dikey duvar, Isı kazanı kanallarının mekanik davranışlarının değerlendirilmesi için gereken ekipmanlarla donatılmış dikey bir duvar (sıkıştırma testleri, çekme testleri, destekler arasındaki mesafenin değerlendirilmesi için dikey olmayan kurulum vb.).

Ürün/malzeme doğrulama ekipmanları, Malzemelerin özellik testleri ve plastik ve vulkanize malzemelerin hızlandırılmış yapay yaşlandırması için özel ekipmanlar.

Dikey şaft ve aparatları, Sıcaklık sınıfının, basınç sınıfının ve yanıcı malzemelerden uzaklığın değerlendirilmesi için yenilikçi metal ve/veya plastik baca sistemlerinde deneysel döngüsel ısıl gerilme testleri (mekanik yüklerle birlikte) için dikey hava şaftlı ekipman

Yangına dayanıklılığın değerlendirilmesi için test ekipmanları, Kurum yanmasına karşı direncin ve egzoz borularının yüzey katmanlarının yapışma düzeyinin değerlendirilmesi için test ekipmanları.

Hidrolik devre testi, Isıl gücü 35 kW’ın altında olan ev tipi kazanlar için hidrolik test devresi.